1155 wintervleermuizen in fort Oelegem

Terug naar overzicht
Vleermuizen tellen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
wo, 2013-03-06 11:30

Fort Oelegem te Oelegem-Ranst in de Antwerpse Voorkempen is een van de voornaamste vleermuizenoverwinteringsplaatsen in Vlaanderen. Al dertig jaar worden hier dan ook bij elk nieuw jaarbegin de overwinterende vleermuizen geteld. De meest recente telling, op zaterdag 5 januari jl. was speciaal. Er werden 1155 exemplaren geteld, een record sedert het begin van de tellingen. Bij die 1155 zitten 98 ingekorven vleermuizen en 300 franjestaartvleermuizen, hier te lande serieus bedreigde soorten. Ter vergelijking: in heel Vlaanderen worden amper 600 ingekorven vleermuizen geteld  (450 in forten, 150 in mergelgroeven), een schamele fractie van wat de populatie moet zijn geweest in de eerste helft van de vorige eeuw.

De ingekorven vleermuis, die haar naam dankt aan een knik in de buitenrand van het oor, is gebonden aan kleinschalig cultuurlandschap, de kolonies zaten vroeger hoofdzakelijk in boerderijen: dat landschap is vandaag grotendeels verdwenen. Geschat mag worden dat er 's winters in Vlaanderen een 11.000 à 12.000 overwinterende "grotminnende" vleermuizen voorkomen (dus zonder de boombewoners mee te rekenen). Hiervan zit de helft in de fortengordels rond Antwerpen, een kwart in de Limburgse mergelgroeven en nog een kwart in kleinere locaties zoals ijskelders, kelders, bunkers, afwateringssystemen, ruïnes, ...

Fort Oelegem wordt sinds 1984 beheerd door de Werkgroep Fort Oelegem (WGFO) van de jongerenvereniging voor natuurstudie en milieubehoud Natuur 2000.  Het fort is elk jaar van mei tot september op afspraak toegankelijk voor bezoek.

Op zondag 28 april 2013 houdt de WGFO er een opendeurdag. Meer info: www.natuur2000.be en www.fortoelegem.be

Contactgegevens: 

Werkgroep Fort Oelegem/Natuur 2000
p/a Hallehof
Kasteeldreef 55
2980 Halle-Zoersel
0475/29 04 87
natuur2000@telenet.be
fortoelegem@hotmail.com

Foto's: 
Ingekorven vleermuizen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)