Brialmontforten uitgerust met infoborden - Provincie Antwerpen vertelt verhaal van de fortengordels

Terug naar overzicht
di, 2014-11-18 12:14

In Fort 7 in Wilrijk zijn de nieuwe infoborden voor de Brialmontforten voorgesteld. Dankzij de provincie Antwerpen siert een groot infobord elk fort, van Hoboken tot Merksem. Gedeputeerde Luk Lemmens stelde samen met de burgemeesters en schepenen van de betrokken gemeenten en districten de nieuwe borden voor. “De infoborden vertellen elke bezoeker van een Brialmontfort in en rond Antwerpen het verhaal van dat fort en het grote verhaal van de fortengordels rond Antwerpen.”, aldus Luk Lemmens.

 

Infoborden verenigen vroeger en nu

Met het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen zet het provinciebestuur de historische, ecologische en maatschappelijke waarde van de forten in en rond Antwerpen in de verf. Hiervoor werkt ze samen met de verschillende gemeenten, eigenaars en beheerders van de forten en ondersteunt hen in hun werking. Vele forten hebben doorheen de jaren een nieuwe rol gekregen als park, sportcentrum, cultuurhuis of natuurgebied. Met de nieuwe infoborden wil het provinciebestuur de nieuwe invulling van de forten koppelen aan het historisch verhaal van oorlog en vrede. In het voorjaar kreeg de Antitankgracht, een deel van de buitengordel, reeds infopunten. Nu is het de beurt aan de binnenste Brialmontgordel. 

 

Vlaamse subsidies voor Fortengordels rond Antwerpen

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Cultuur, Luk Lemmens, licht toe: “De infoborden vertellen telkens het verhaal van elk fort, van de bouw tot de hedendaagse invulling. Met de borden willen we elke bezoeker op een ongedwongen manier in contact brengen met het historische verhaal van de forten en hen prikkelen om ook andere forten te gaan ontdekken. Op termijn willen we alle forten in onze provincie uitrusten met een infobord.”

Deze actie kadert in het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen en is een samenwerking met stad Antwerpen, districten Hoboken, Merksem en Wilrijk, stad Mortsel, de gemeenten Borsbeek, Edegem, Wijnegem en Wommelgem, Wijnegem Shopping Center, Universiteit Antwerpen, Stedelijk Lyceum Topsport en Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. 

Het tweede strategisch project Fortengordels rond Antwerpen werd goedgekeurd door Ruimte Vlaanderen. Hierdoor krijgt de provincie Antwerpen opnieuw voor drie jaar subsidies van de Vlaamse overheid om het project te coördineren. Op 1 september 2014 ging het strategisch project definitief van start. 

 Locaties borden: Fort van Merksem: Fortsteenweg 120, 2170 Antwerpen (Merksem) -  Fort 1 (Wijnegem Shopping Center): Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem - Fort 2: Fort II-straat, 2160 Wommelgem - Fort 3: kruising van de Verlengde Schanslaan met de Zoomweg, 2150 Borsbeek - Fort 4: Fortstraat 100, 2640 Mortsel - Fort 5: Fort V-straat, 2650 Edegem (op het fortdomein rechts van de hoofdingang) - Fort 6: Edegemsesteenweg 100, 2610 Antwerpen (Wilrijk) - Fort 7: Legerstraat 40, 2610 Antwerpen (Wilrijk) - Fort 8: Hoofdfrontweg, 2660 Antwerpen (Hoboken) 

 

Contactgegevens: 

Kaat Mertens, coördinator Fortengordels rond Antwerpen

Dienst Gebiedsgericht Beleid

T 03 240 66 47

M 0474 94 74 26

kaat.mertens@provincieantwerpen.be