Caponnière van fort 3 in Borsbeek wordt gerestaureerd

Terug naar overzicht
Linkerzijcaponnière van fort 3 (copyright: gemeente Borsbeek)
di, 2012-11-27 13:13
De gemeenteraad van Borsbeek heeft de plannen en het bestek van het architectenbureau Erfgoed en Visie uit Malle voor de restauratie van de linkerzijcaponnière van het geklasseerde deel van fort 3 goedgekeurd. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op een kleine 1,4 miljoen EUR.

Architectenbureau Erfgoed en Visie uit Malle maakte de plannen en het bestek op. Dit studiebureau kreeg de opdracht om:

  • een ontwerp op te maken voor de herinrichting, herbestemming en restauratie van het interieur van de kazemat Van Kempen tot polyvalente ruimte voor gemeentelijke feestelijkheden en culturele activiteiten (lokalen voor lezingen, tentoonstellingen,…)
  • een ontwerp op te maken voor de restauratie van de buitenkant van de kazemat Van Kempen tot en met het lokaal van The Frogmen (linkerzijcaponnière). Hier moeten dringende instandhoudingswerken worden uitgevoerd.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 1.373.188 EUR. Van dit bedrag zal de gemeente 373.377 EUR op zich moeten nemen, op voorwaarde dat het dossier wordt goedgekeurd door de subsidiërende overheid. Verwacht wordt dat over twee jaar hierover een beslissing valt.

Indien de subsidie wordt toegezegd, zal de procedure van beperkte aanbesteding na openbare oproep tot kandidaten worden toegepast. Dit biedt namelijk meer garantie op een kwaliteitsvolle uitvoering met behoud van de belangrijke historische en architecturale waarde van het gebouw.