Een ongewoon beeld: grazende schapen op spoorwegfort Duffel

Terug naar overzicht
di, 2013-07-23 16:30

Als je ’s morgens of ’s avonds langs het fort van Duffel passeert dan is de kans groot dat je een kudde van een 20-tal Manx Loaghtan schapen op het dak van het fort ziet staan. Deze schapen zijn afkomstig van het eiland Man, gelegen tussen Groot-Brittannië en Ierland. Het ras was in de jaren ’50 bijna uitgestorven maar dankzij de hernieuwde interesse in oude dierenrassen is de populatie terug in stijgende lijn.

 

Covoorzitter en gedeputeerde, Inga Verhaert, vertelt: “De kudde Manx Loaghtan schapen krijgt twee weken de tijd om de vegetatie op het fort van Duffel kort te wieken. De voornaamste doelstelling van deze begrazing is het stimuleren van de soortenrijkdom.” Covoorzitter en gedeputeerde, Peter Bellens, vervolgt: “Voorlopig gaat het nog over een proefproject. Indien de begrazing een positief effect heeft op de soortenrijkdom, zullen de schapen ook de volgende jaren ingezet worden.“

Naar verluid zouden de Manx Loaghtan schapen duizend jaar geleden door de Vikingen op het eiland Man geïntroduceerd zijn. Vast staat dat het ras zichzelf uitstekend kan redden. Zo verliezen de meeste schapen hun vacht van nature en is er quasi nooit menselijke interventie nodig bij het lammeren. Verder zijn ze niet kieskeurig wat voedsel betreft. Een ideaal ras dus om de arme, steile zandgronden van het fort van Duffel te begrazen.

Wil je de schapen op het dak van het fort van Duffel spotten, dan kan je best een kijkje komen nemen tijdens de koelere periodes van de dag. Wanneer de zon op zijn hoogst staat, zoeken de schapen verkoeling in het bos en zijn ze niet zichtbaar van aan de buitenzijde van het fort. Let op: dit ras is schuw en laat zich makkelijk afschrikken. Stilletjes zijn is dus de boodschap.

Contactgegevens: 

Peredreef 5

2580 Beerzel/Putte

tel. 015 22 82 30

fax 015 22 82 31 
www.kempenslandschap.be