Europees subsidieproject AT FORT strijkt neer in Antwerpen - Antwerpen gaststad voor internationale delegatie uit 11 Europese landen

Terug naar overzicht
wo, 2013-10-16 11:44

Een delegatie van 50 personen uit 11 Europese landen bezoekt gedurende drie dagen de Fortengordels rond Antwerpen. Dit provinciaal project is partner in het Europees subsidieproject AT FORT (INTERREG IVC). AT FORT staat voor ‘Atelier European Fortresses - Powering Local Sustainable Development’. Volgens de leuze ‘behoud door ontwikkeling’ zoeken de partners samen naar ontwikkelingsmodellen voor het multifunctioneel gebruik van forten.

 

Nederland, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Litouwen, Malta, Slovenië en Polen tekenen present op het door Antwerpen georganiseerde symposium over het breed inzetten van forten. De uitvalsbasis van dit drie dagen durende programma zijn verschillende forten in het Antwerpse.

Van strategisch reduit naar strategisch project

Gedeputeerde Luk Lemmens verwelkomt de partners in Fort 8 in Hoboken (Antwerpen) en stelt de brochure “Van strategisch reduit naar strategisch project” voor. Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de afgelopen drie jaar binnen het project van de fortengordels. Ze wil inspireren tot een actieve participatie en engagement in de toekomst van de fortengordels. De brochure beschrijft de dynamische ontwikkeling doorheen het project met respect voor erfgoed, natuur en maatschappelijk belang. Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt dankzij de succesvolle en gestructureerde samenwerking onder impuls van de provincie met ondernemers, verenigingen, gemeentebesturen, Vlaanderen en Europa. Dankzij dergelijke samenwerkingen is Antwerpen vandaag het decor voor het AT FORT atelier.

 

Gedeputeerde Lemmens is vereerd: “Door de forten een nieuwe, hedendaagse invulling te geven, is het eenvoudiger om geschikte partners te vinden die zich ook inspannen om de historische waarde van de forten te beschermen. Hoewel elk fort uniek is, en de Antwerpse fortengordels op hun beurt uniek zijn, kunnen we op Europees niveau veel van elkaar leren. Om te vermijden dat 11 landen terzelfdertijd het warm water uitvinden is er gekozen om samen te werken. Het symboliseert mooi dat de forten, die ons moesten beschermen tegen onze buurlanden, ons vandaag dichter bij elkaar brengen.”

Peter Ros van de Nieuw Hollandse Waterlinie en hoofdpartner van AT FORT licht toe: “Vestingwerken werden oorspronkelijk gebouwd in een context van conflict. Nu dragen ze bij tot Europese samenwerking. Hergebruik van militair erfgoed is een zeer actueel onderwerp in heel Europa. Door dit project proberen we samen creatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen die beheerders van forten ondervinden.Het betreft kennisuitwisseling over voorbeelden van winstgevende exploitatiemodellen, restauratietechnieken, veiligheid en toegankelijkheid, financiering, communicatie, gebruik van sociale economie etc.”

 

 

Hoe forten beheren?

Gedurende de looptijd van AT FORT organiseert elke projectpartner een zogenaamd 'atelier'. Dit is een bijeenkomst van de partners met kennisuitwisseling als doel. Elk atelier draait rond een specifiek thema waarover de partners meer expertise willen vergaren. De partners nodigen thematische experts uit die trachten oplossingen aan te reiken voor de uitdagingen die het pad kruisen van de partners. Het thema voor het atelier in Antwerpen is management plan, over hoe we forten kunnen beheren.

Het gezelschap bezoekt verschillende forten als voorbeelden van het management van een fort. Op drie dagen bezoeken de partners 7 forten: Breendonk Memorial in Willebroek, Fort Liezele in Puurs, Fort 8 in Hoboken, Fort van Lillo, Fort van Stabroek, Fort van Duffel en Fort 4 te Mortsel. Ter plekke krijgen ze rondleidingen en worden er presentaties gegeven over de good en bad practices.

 

AT FORT, de resultaten

Op basis van alle ateliers zullen analyserapporten met aanbevelingen voor het beleid op lokaal, regionaal en Europees niveau worden geschreven. Deze zullen weergeven hoe het hergebruik van de verschillende Europese militaire sites het beste kan worden gerealiseerd rekening houdend met de specifieke noden van elk fort. 


Het programma van het atelier is terug te downloaden op: 

http://www.fortengordels.be/over_fortengordels/over-het-project-fort

 

Reportage ATV:

http://atv.be/nieuws/2013-10-14/wonen-in-oud-fort/#.Ul5Vz1BShsM