AT FORT-midterm event en atelier over landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening

Terug naar overzicht
wo, 2013-07-24 14:09

Midden juni kwamen de partners van INTERREG IV-C project AT FORT gedurende 4 dagen samen in Besançon (Frankrijk) om de resultaten te bespreken van de eerste helft van dit Europees subsidieproject. Daarnaast hielden ze een ‘atelier’ of partnermeeting over landschapsarchitectuur en stedenbouw.  

 

De partners in AT FORT werden uitgenodigd door het Vauban Netwerk, zelf één van de projectpartners, dat de bijeenkomst organiseerde. De 11 projectpartners (waarvan het provinciaal project ‘Fortengordels Antwerpen’ er één is) zijn de overtuiging toegedaan dat behoud van versterkte sites, gekoppeld aan economische exploitatie, het best wordt verwezenlijkt door de uitwisseling van kennis, vertrekkend van bestaande ervaringen. Tijdens het zogenaamde midterm event werden de tussentijdse resultaten van het project besproken. Het atelier werd benut om via terreinbezoeken, presentaties en workshops antwoorden te bekomen op de vraag hoe je de link kan versterken tussen een stad en diens fortificaties. De partners zullen de komende maanden onderzoeken hoe de besproken voorbeelden in hun eigen sites, op maat van hun eigen noden, kunnen geïmplementeerd worden. Het doel is zo om hergebruik van de Europese forten te bevorderen en een geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling van de stedelijke versterkingen te stimuleren.

Dit alles lijkt een ver van ons bed show, maar is het niet. In oktober vormt Antwerpen namelijk het decor voor bezoeken door deze gedreven delegatie fortendeskundigen aan de fortengordels. De provincie Antwerpen is alvast hard aan het werk om dat atelier voor te bereiden.       

Meer info over AT FORT en projectpartners: http://www.fortengordels.be/over_fortengordels/over-het-project-fort of www.atfort.eu

 

 

 

 

Contactgegevens: 

AT FORT

Erika Farkas

farkas.erika@fort-monostor.hu

Phone: +36-34-540-582

Mobile: +36-20-479-5689

 

Réseau Vauban

Marieke Steenbergen

+33 (0)3 81 41 53 95 / +33 (0)6 50 02 35 75

marieke.steenbergen@besancon.fr

www.sites-vauban.org/Espace-presse

Foto's: