AT FORT-partners organiseren maandelijkse bijeenkomst

Terug naar overzicht
wo, 2013-04-10 13:43

Het project de ‘Fortengordels rond Antwerpen’ is partner in het Europees subsidieproject ‘AT FORT’. AT FORT is een partnerschap tussen 11 belangrijke vertegenwoordigers van Europese fortensites. Elke partner beoogt dit versterkt erfgoed te conserveren, gekoppeld aan economische ontwikkeling. De AT FORT-partners hebben samen een gemeenschappelijk doel geformuleerd, met name ‘hergebruik van versterkt erfgoed faciliteren door het verkennen van oplossingen voor succesvolle benaderingen en methoden om de randvoorwaarden en een betere omkadering voor benutting te creëren.’

Elke projectpartner organiseert een thematische bijeenkomst of 'atelier'. De voertaal is Engels. De AT FORT-partners bezoeken dan de fortensite van de organiserende partner. Verspreid over drie dagen gebeuren plaatsbezoeken met presentaties en workshops.

Het verslag van elk atelier wordt beschikbaar gesteld op www.atfort.eu. De resultaten van alle ateliers worden geïntegreerd in een eindrapport. Dit rapport vormt de basis voor het opstellen van uitvoeringsplannen voor de betreffende fortensites. Ook beleidsmatige aanbevelingen zullen worden aangeleverd, dit zowel voor de individuele fortensites als op Europees niveau.

De uitnodiging voor de ateliers is te downloaden op http://fortengordels.be/over_fortengordels/over-het-project-fort

Contactgegevens: 

Kaat Mertens | Projectmedewerker

Dienst Gebiedsgericht Beleid

Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

T +32 (0)3 240 66 47

kaat.mertens@admin.provant.be