Natuurpunt onthult natuurpracht Fort 7 voor het eerst in vier jaar

Terug naar overzicht
Fort 7 vanuit de lucht (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
ma, 2014-04-07 14:34

Voor het eerst in vier jaar opende Fort 7 in Wilrijk de deuren voor het grote publiek. Natuurpunt nodigde het grote publiek uit op zondag 6 april om het historisch militair bolwerk te bezoeken en om te komen genieten van het uitzonderlijk stukje natuur dat zich daarrond ontwikkeld heeft. “Voortaan zal het fort vaker toegankelijk zijn voor bezoekers”, kondigt Natuurpunt aan.

Fort 7 is beschermd als monument én als natuurgebied. De voorbije 4 jaar was het ontoegankelijk voor het grote publiek, maar daar wil beheerder Natuurpunt nu verandering in brengen. ”We willen een goed evenwicht vinden tussen de bescherming van de uitzonderlijke natuur en de architectuur en de toegankelijkheid voor het publiek“, zegt Pieter Abts, erfgoedconsulent van Natuurpunt. “Zo gaat het fort voortaan op gezette tijden open voor activiteiten rond natuur en erfgoed en hopen we  de verbinding te herstellen naar het Schoonselhof, een prachtige historische begraafplaats.“ 


Fort 7 maakt deel uit van de Brialmont-fortengordel uit de 19de eeuw. Die moest Antwerpen beschermen tegen een invasie. Later werd het een opslagplaats. Het complex is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. In de gangen is er een stabiel klimaat, wat het een ideale plek maakt voor vleermuizen. In de oevers van de omliggende gracht vinden de ijsvogel en aalscholver een prima leefgebied. Bovenop het fort vind je een prachtig natuurgebied met bosjes en bloemrijke percelen: een ware oase voor vlinders en insecten middenin de stad. Het fort geniet Europese bescherming als overwinteringsplaats voor vleermuizen. “Absolute rust in de winter is daarom erg belangrijk”, zegt Pieter Abts. Vleermuizen hebben het in onze dichtbebouwde regio erg moeilijk om nog stille en donkere plekken te vinden en een verlaten fort als fort 7 is daarom van levensbelang voor de dieren. “Bij de planning van activiteiten in en rond het fort zullen we daar altijd rekening mee houden”, zegt Abts. 


Natuurpunt is met dit erfgoedproject niet aan haar proefstuk toe. In haar gebieden beheert de vereniging naast het fort van Wilrijk en Walem ook loopgraven, kapellen en zelfs een Keltische nederzetting. Fort 7 wordt al sinds de jaren 80 beheerd door de natuurvereniging. Op 25 september 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Onroerend erfgoed en Natuurpunt ondertekend. Doel is om verschillende erfgoedelementen op te waarderen en dichter bij het publiek te brengen.

Contactgegevens: 

Natuurpunt

Pieter Abts

Erfgoed consulent

Tel 015-29 27 96  

GSM 0477/50 77 13

pieter.abts@natuurpunt.be

Cossiestraat 11, 2800 Mechelen