Nieuws

archief
Gangen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
27 mrt '13
Na een succesvolle overwinteringsperiode voor de vleermuizen (tijdens de wintertellingen begin 2013 werden immers tegen de 1200 overwinteraars geteld) heropent Fort Oelegem op de opendeurdag van zondag 28 april zijn poort voor het publiek: voor het 30ste jaar op rij.
25 mrt '13
Voor 31 hectare van het domein van Fort 8 stelde het studiebureau Grontmij een uitgebreid bosbeheerplan op. Het plan is opgemaakt voor een periode van twintig jaar. Thema’s zijn duurzame houtopbrengst, uitheemse boomsoorten verwijderen, een betere bereikbaarheid van de wandelpaden rond het fort, een speelzone, de visplaatsen rond de fortgracht verbeteren en het bos rond de gracht behouden.
Vleermuizen tellen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
06 mrt '13
Fort Oelegem te Oelegem-Ranst in de Antwerpse Voorkempen is een van de voornaamste vleermuizenoverwinteringsplaatsen in Vlaanderen. Al dertig jaar worden hier dan ook bij elk nieuw jaarbegin de overwinterende vleermuizen geteld. De meest recente telling, op zaterdag 5 januari jl. was speciaal. Er werden 1155 exemplaren geteld, een record sedert het begin van de tellingen.
Linkerzijcaponnière van fort 3 (copyright: gemeente Borsbeek)
27 nov '12

De gemeenteraad van Borsbeek heeft de plannen en het bestek van het architectenbureau Erfgoed en Visie uit Malle voor de restauratie van de linkerzijcaponnière van het geklasseerde deel van fort 3 goedgekeurd. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op een kleine 1,4 miljoen EUR.

29 sep '12
Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum organiseert de Fortendag 2012 onder de vorm van een opendeurdag in het fort van Stabroek in samenwerking met de provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, gemeente Stabroek, Stafort, vtbKultuur en Katoennatie.
Duitse bunkers van de Antwerpen-Turnhoutstellung uit de Eerste Wereldoorlog in Stabroek (copyright: provincie Antwerpen)
27 sep '12

De dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zet aan de hand van een reeks infosessies in verschillende gemeenten niet alleen de historische waarde van de Antwerpen-Turnhoutstellung van de Duitse bezetter uit de Eerste Wereldoorlog in d

Fort van Lier (copyright: Kempens Landschap vzw)
25 sep '12

Het Lierse stadsbestuur besliste recent om akkoord te gaan met het voorstel van vzw Kempens Landschap om een totaalproject op te starten om het

Recreatieve kaart Twistappel Antwerpen (copyright: provincie West-Vlaanderen)
25 sep '12

Provincie Antwerpen verdeelt recreatieve kaarten.

Ingekorven vleermuizen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
22 sep '12
Natuur2000 organiseert op de zaterdagen 18 en 25 augustus om 21 u. en op de zaterdagen 8 en 22 september om 20 u. vleermuisavonden in het fort van Oelegem (Ranst).
Affiche van RockFort 2012 in fort 8 (copyright: RockFort)
22 sep '12
RockFort geeft een podium aan bekende en minder bekende Metalbands op zaterdag 22 september vanaf 13 uur in fort 8 in Antwerpen (Hoboken).

Pagina's