Strategisch project

De Vlaamse overheid subsidieert het project ‘Fortengordels rond Antwerpen’ als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de periode september 2014 – september 2017.

Het budget bedraagt €75.000 per jaar, waarvan de Vlaamse overheid 80% subsidieert. Deze subsidie is bestemd voor de personeels- en werkingskosten.

De doelstellingen van het strategisch project:

  1. Samenhang bereiken door herkenbaarheid van de forten als deel van de fortengordels
  2. Samenhang bereiken door beleving van de forten als deel van het grotere geheel van de fortengordels
  3. De groene zoom rond de stad versterken
  4. Ondersteuning bieden aan gemeenten/forteigenaars/fortbeheerders

 

Om afstemming te bekomen in de invulling van de forten en hun omgeving heeft de provincie Antwerpen, samen met tal van partners, een visie opgemaakt voor de fortengordels rond Antwerpen. Het resultaat (d.d. 11.06.2015; opgesplitst in 9 delen) kan je hieronder downloaden. Dit document wordt verder aangevuld met een actieplan, dat nu in opmaak is. Dit actieplan bepaalt wie welke acties onderneemt om de visie uit te voeren.

 

Je vindt meer informatie over alle strategische projecten op de website van de Vlaamse overheid.