Project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief

De fortengordels rond Antwerpen zijn een onderdeel van het project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ (FLGP). De Europese Unie subsidieert dit project van 2009 tot en met 2012, met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), via het programma INTERREG IVA Vlaanderen - Nederland. Op de webpagina van INTERREG IVA Vlaanderen - Nederland vind je meer informatie over deze Europese subsidies. 

Dit project omvat de Staats-Spaanse Linies (in de provincies Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen), de Fortengordels rond Antwerpen (in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen) en de Zuiderwaterlinie in de provincie Noord-Brabant. 

30 Partners voorzien voor dit project een budget van € 6.805.622,34 om 69 deelprojecten uit te voeren. Van dit budget wordt 45,75% gesubsidieerd door EFRO. De provincie West-Vlaanderen coördineert het project, samen met de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en Zeeland. 

Dit project omvat specifieke deelprojecten voor de Fortengordels rond Antwerpen: 

 • de opmaak van een structuurvisie en actieplan voor de poort Vrieselhof – fort van Oelegem (incl. provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan): een onthaalplaats met informatie over natuur, cultuur en recreatie
 • de opmaak van een kaderplan met uitvoeringsgericht actieplan voor de fortengordels rond Antwerpen
 • de opmaak van een structuurvisie en actieplan voor de poort Ravenhof – fort van Stabroek (met ontwerp van een fietspoort en fietsverbinding): een onthaalplaats met informatie over natuur, cultuur en recreatie
 • de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en website
 • de organisatie van het colloquium ‘Fortengordels Nu!’ op 25 en 26 september 2009
 • de productie van een kaart met recreatieve informatie (zie 'Downloads' voor pdf van de kaarten)
 • de productie en plaatsing van een infopaneel aan elk fort
 • het verbeteren van de onthaalinfrastructuur en informatievoorzieningen bij het fort van Oelegem
 • het verbeteren van de onthaalinfrastructuur en informatievoorzieningen bij het fort van Stabroek
 • de productie van een algemene folder over de realisaties
 • het jaarlijkse Fortengordel-evenement (door APB Sport)
 • de opmaak van een beheersplan voor het fort van Duffel (door de vzw Kempens Landschap)
 • de restauratie, natuur- en museale ontwikkeling van het fort van Duffel (door de vzw Kempens Landschap)
 • activiteiten rond 150 jaar Brialmontomwalling (door de stad Antwerpen)
 • de ontwikkeling van masterplannen voor het fort van Lillo en fort 8 in Hoboken, en de voorbereiding van een implementatie in een ruimtelijk uitvoeringsplan (door de stad Antwerpen)
 • het aanwijzen van de Scheldeforten en de aanleg van een recreatief pad ‘Scheldeforten’ door Waterwegen en Zeekanaal nv
 • de inrichting van acht lokalen in de kat van het fort Liefkenshoek als actief doe-centrum over de linies (door de gemeente Beveren) 

Daarnaast zijn er ook enkele algemene deelprojecten die relevant zijn voor de Fortengordels rond Antwerpen: 

 • de productie en verspreiding van de projectbrochure
 • de fotoreportage (met lucht-, grond- en promotionele foto’s)
 • de ontwikkeling van een modulair systeem voor informatiekiosken (die onder andere geplaatst worden aan de forten van Stabroek en Oelegem)
 • de Fortennacht op 10 september 2011
 • de productie van een educatieve film over de linies en een algemeen lespakket
 • de inrichting van het Sint-Jorisbastion in Antwerpen als onthaalruimte voor de stadsomwalling en de linies door de stad Antwerpen
 • een concrete inrichtingsvisie over de integratie van de Antwerpse stadsomwalling in openbaar domein door de Artesis Hogeschool
 • de vermarktingsstudie
 • de productie van twee FLGP-infohoekjes per provincie
 • uitwisseling van kennis en ervaring