Project Great War

De Grote Oorlog roept bij de meeste mensen spontaan beelden op van de loopgraven in de West-Vlaamse frontstreek. Maar ook in de provincie Antwerpen woedde de oorlog hevig en had een grote impact op het dagelijkse leven. De rol van de Antwerpse regio was cruciaal tijdens de eerste maanden van de oorlog. Denk aan de belegering van de Antwerpse forten, de dodendraad, Baarle-Hertog dat ook onbezet België was, het smokkelen, het verzet en vele andere gebeurtenissen.

Herdenking vanaf 2014

In 2014 startte de herdenkingsperiode 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De provincie Antwerpen staat in startpositie om van deze periode een unieke beleving voor bevolking, bezoeker én toerist te maken. Een uitgebreide educatieve omkadering, evenementen met internationale uitstraling, het unieke erfgoed en pakkende verhalen vormen de basis om te herinneren, te sensibiliseren en de vredesgedachte te voeden.

De fortengordels rond Antwerpen speelden een cruciale rol tijdens de Duitse inval en vormen zo het decor voor verschillende herinneringsinitiatieven.

Met Europese steun

De provincie Antwerpen realiseerde het Great War-project met de steun van Europa en in samenwerking met Engelse en Franse partners, Kempens Landschap vzw, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw, Toerisme Provincie Antwerpen en het Vredescentrum.

Op www.antwerpen1914-1918.be vind je een kalenderoverzicht, boeiende verhalen, links en nog veel meer...

De provincie Antwerpen en West-Vlaanderen ontwikkelen bovendien een online databank over WOI: www.WegwijzerWOI.be

Contactgegevens: 

Provincie Antwerpen
Departement Cultuur - Dienst Erfgoed
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

erfgoed@provincieantwerpen.be